МАЈА ШКАЉАЦ-СТАНОШЕВИЋ
историчар уметности, УЛУПУДС, Беоrрад

CURTAIN UP! ДЕСЕТ ГОДИНА СЦЕНОГРАФИЈЕ И КОСТИМОГРАФИЈЕ 2000-2010

Зборник 6/2010 (Музеј примењене уметности), страна 161-162

УДК:
792.023/.024:069.9(497.11)"2009"{049.3)

Овде можете преузети PDF чланка (63 KB)