ДУШАН МИЛОВАНОВИЋ
историчар уметности, Музеј пpимењене уметносrи, Београд

ПРИКАЗ КАТАЛОГА ИЗЛОЖБЕ BYZANTIUM 330-1453
(Byzantium : 330-1453, edited bу Robln Cormack and Maria Vassilaki, London, Royal Academy of Arts, 2008; 496 страна текста, илустрације, индекс, библиографија, речник)

Зборник 6/2010 (Музеј примењене уметности), страна 167-169

УДК:
069.51:7.033.2(421)(049.3)

Овде можете преузети PDF чланка (107 KB)