АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ
историчар уметности, Филозофски факултет, Београд

ОД ПАРТОША ДО КУЗМАНОВА : ХРОНИКА ЈЕДНОВЕКОВНОГ ГРАЂЕЊА : Владимир Митровић, Архитектура XX века у Војводини, Нови Сад 2010.

Зборник 7/2011 (Музеј примењене уметности), страна 121-123

УДК:
72(497.113)"19"(049.32) ; 72.071.1(497.113):929"19"(049.32)
ИД 188185612

Овде можете преузети PDF чланка (584 KB)