ЗОРАН РАКИЋ
историчар уметности, Филозофски факултет, Београд

ПОВОДОМ ИЗЛОЖБЕ СРЕБРНЕ ЧАШЕ ПОЗНОГ СРЕДЊЕГ ВЕКА У СРБИЈИ

Зборник 7/2011 (Музеј примењене уметности), страна 136-139

УДК:
739.1(497.11)"13/17"(049.32) ; 642.727.4-034.22(497.11)"13/17"(049.32)
ИД 188186636

Овде можете преузети PDF чланка (704 KB)