МАРТА ВУКОТИЋ ЛАЗАР
историчар уметности, Урбанистички завод, Београд
НАТАША ДАНИЛОВИЋ ХРИСТИЋ
дипл. инж. арх., Урбанистички завод, Београд

ЗНАЧАЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ У ПРОЦЕСУ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОГ ДИЗАЈНА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ ПРОСТОРА БЕОГРАДА
THE SIGNIFICANCE OF CONTEMPORARY ART IN PROCCESS OF THE INTERDISCIPLINARY DESIGN OF THE PUBLIC URBAN SPACE OF BELGRADE

Зборник 8/2012 (Музеј примењене уметности), страна 119-129

УДК:
7.038.5:711.4(497.11) ; 711.4.01(497.11)
ИД 195693580

Апстракт:
Рад се бави значајем савремене уметности у јавном политичком простору Београда, како на нивоу интердисциплинарности приступа различитих струка: од планерa, архитекaтa, уметникa, потом значаја повезивања простора различитих размера : града, трга, улица, блокова, до нивоа конкретног примера, досадашње делатности „Комисије за постављање скулптура у слободном простору Скупштине града Београда“, пројекта који је започет 2008. године, са задатком да се изабере 10 уметничких дела и определи за локације у граду, које би одговарале за њихово постављање, уз проверу свих урбанистичких и других техничких могућности. Процес интердисциплинарног дизајна јавног градског простора Београда, осим што рачуна на унапређење урбаног дизајна града, улази у још једну сферу и не мање важну дименизију за настанак овога рада, а то је политички домен јавног простора, те сходно томе све интервенције у њему захтевају, прецизно планиране и осмишљене корака - од идеје, преко одлучивања, до реализације у простору.

У оквиру рада се разматрају и различити критички ставови и тумачења вредности и симбoлике, како одабира уметничких радова, тако и одабира простора предвиђених за ту намену, са посебним освртом на њихову интеракцију и компатабилност у формирању нових амбијената Београда. Рад има за циљ да предложи конкретне смернице у формирњу „Систематског регистра реализоване савремене уметности у јавном градском простору Београда“ и то у најширем смислу почев од савремене скулптуре, рељефа, мурала, мозаика, фонтана, урбаног мобилијара посебног дизајна, па све до савремено дизајнираних станица јавног градског превоза или дизајниране расвете итд. Такви регистри, по абецедном реду, по датуму постављања итд., обухватили би и планове, фотографије, све валидне податке о делу, техници, материјалима итд.

Кључне речи:
Београд, уметност, интеграција, јавни политички простор, урбани дизајн, грађани, регистар, едукација, евалуација

Summary:
Chossening the art creations for displaying in unconvetnional frames, outside the museums and galeries, in other words, in urban public places, require special criterias of evaluation, because beside critisizm of art compositions it is necessery to grade and select appropriarte location, in order to form compatible and unrepeatable ambient. Public art is specially dealing with different critiques connected with evaluation and choise, interpretation of the artistic value, symbolism, context and overall presentation, particurarly because it is ussually funded from public budget and contstantly availalble and subject to reactions of all urban space users, profesionales and citizens. No matter if their character is permanent or temporary, art subjects have a power to fundamentally change appearance and nature of space, give it new dimension, or design it in the different manner. The fact is that the public space is actually the politic realm, so all interventions require certain steps, from initiatives to decisions making and realization. As case study of procedures is stated example of work of Commission for sculptures of Belgrade's City Assemble, that started in 2008, with a task to elect 10 art compositions and to opt for becomingly exhibition locations, with verification of all urban or technical possibilities. In addition, the authors are giving the proposal and concept for forming the Base Register of artistic masterpieces and public art on territory of the City of Belgrade, like model that some cities already have, in layout of public digital information base. The Register should contain all relevant and up-to-date data with visualization and mapping, with the goal to bring and promote the culture of this ambience to all interested persons.

Овде можете преузети PDF чланка (928 KB)