АНДРИЈАНА РИСТИЋ
Музеј примењене уметности, Београд
andrijana.ristic@mpu.rs

ПРЕГЛЕД ИЗДАЊА МУЗЕЈА ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ 2013.

Зборник 9/2013 (Музеј примењене уметности), страна 173-175

Овде можете преузети PDF чланка (196 KB)