Изјава о ауторству

Уз рад треба приложити Изјаву о ауторству.

Формуларе Изјава о ауторству можете преузети у PDF и DOCX формату.