Контакт

Секретар редакције броја:
Ана Самарџић
кустоскиња
ana.samardzic@mpu.rs
Уредник броја:
Биљана Црвенковић
вишa кустоскиња
biljana.crvenkovic@mpu.rs
Телефон:
+381 11 2626 494
+381 11 2626 841
+381 11 2628 655
Адреса:
Музеј примењене уметности
Вука Караџића 18
11000 Београд 104318
са назнаком „За Зборник“

Пишите нам, питајте нас

* Обавезна поља

Мапа локације Музеја

мапу локације Музеја