ANĐELA GAVRILOVIĆ
Institut za istoriju umetnosti, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

SRPSKA MINIJATURA XVI I XVII VEKA
Zoran Rakić, Beograd: Filozofski fakultet: PBF: Sv. srpska carska lavra Hilandar, 2012.

Zbornik 10/2014 (Muzej primenjene umetnosti), strana 97-99

UDK:
091.31(=163.41)"15/16"(049.32)
75.057(497.11)"15/16"(049.32)

Ovde možete preuzeti PDF članka (110 KB)