DRAGINJA MASKARELI
Muzej primenjene umetnosti, Beograd
draginja.maskareli@mpu.rs

MADE IN ITALY: RE-USE OF FASHION HERITAGE AND NEW DIGITAL PERSPECTIVES
Međunarodna konferencija projekta Europeana Fashion, Muzej Viktorije i Alberta, London, 9. april 2014.

Zbornik 10/2014 (Muzej primenjene umetnosti), strana 103-104

UDK:
7.05:646.4]:005.745(450)"1945/2014"(049.32)

Ovde možete preuzeti PDF članka (93 KB)