DRAGINJA MASKARELI, JELENA PERAĆ, BILJANA VUKOTIĆ
Muzej primenjene umetnosti, Beograd

AKVIZICIJE MPU
ACQUISITIONS MAA

Zbornik 10/2014 (Muzej primenjene umetnosti), strana 112-117

Ovde možete preuzeti PDF članka (283 KB)