MARIJA ZEČEVIĆ
student doktorskih akademskih studija – Arhitektura i urbanizam, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
OLIVERA STANKOVIĆ GRUJIČIĆ
student doktorskih akademskih studija - Arhitektura i urbanizam, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu

ARHITEKTURA NAMEŠTAJA: upotrebni predmeti u stvaralaštvu Mustafe Musića
ARCHITECTURE OF FURNITURE: Utility Objects in the Opus of Mustafa Musić

Zbornik 10/2014 (Muzej primenjene umetnosti), strana 69-78

UDK:
725.711.012.8:749.1(497.11)"1995/1996"
72.071.1 : 929 Мусић М.

Apstrakt:
Predmet ovog istraživanja je stvaralaštvo arhitekte Mustafe Musića izvan arhitektonskog projektovanja koje se odnosi na dizajniranje upotrebnih „art objekata“ i specifičnog komadnog nameštaja. U užem određenju predmet istraživanja su „art objekti“ Sto (Igrača, Strelca, Mislioca) iz 1982. godine, nameštaj dizajniran za beogradski noćni klub „XL“ iz 1995. godine i sto Ameba iz 2000. godine. Predmet se analizira i tumači uvidom u primarne izvore, naime projektnu, fotografsku dokumentaciju, skice i kataloge. Principi koncipiranja i realizacije komadnog nameštaja i „art objekata“ u ovom istraživanju tretirani su kao arhitektonska kategorija i vredan izvor za iščitavanje refleksija karakteristika arhitektonskog projektovanja na metodologiju dizajniranja nameštaja. Dokumentaciju za diskusiju upotpunjuju i zabeleženi razgovori sa arhitektom Musićem, te se u radu pored naučnog metoda analize građe, metodološkog postupka studije slučaja koristi i metod prikupljanja podataka – naučni intervju.

Cilj ovog istraživanja je da se kroz analizu i sistematizaciju odabranih primera predstavi osobenost stvaralačkog pristupa arhitekte Musića i mapira metodološko polazište autora u svim oblastima njegovog stvaralaštva.

Paralelno sa analizom stvaralaštva Mustafe Musića u oblasti primenjene umetnosti, istraživanje prati rad značajnih svetskih arhitekata na polju dizajniranja nameštaja i upotrebnih umetničkih predmeta. Sa posebnim akcentom na esej austrijskog arhitekte Hansa Holajna (Hans Hollein) Sve je arhitektura (Alles ist architectur) iz 1968. godine, istraživanje, pored prikazivanja i evaluacije rada jednog od značajnih arhitekata u Srbiji i regionu bivše Jugoslavije, otvara pitanje stvaralaštva izvan disciplinarnih granica.

Ključne reči:
arhitektura, Mustafa Musić, nameštaj, Sto (Igrača, Strelca, Mislioca), noćni klub „XL“

Summary:
The object of the present research is the opus of architect Mustafa Musić which developed apart from his architectural designs, which comprises the design of „art objects“ and specific pieces of furniture. In the first part of the essay, titled “Architect as Designer of Furniture – from an Autonomous to the Socially Engaged Creator”, the authors explain the idea of design of utility objects through the concept of “Total Work of Art” and give a survey of the genesis of this idea since the Secession movement, at the beginning of the 20th century, until today. Ina review of radical architectural and design breaking forth, especially characteristic for the Italian art scene during the 1960s and the1970s, and in a review of Hans Hollein “Alles ist architectur”, from 1968, the authors introduced into this essay an aspect of criticism from which they proceeded to the analysis of the opus of this architect. In the second part of the essay, titled “The Opus of Architect Mustafa Musić in the Realm of Design of Art Objects and Specific Pieces of Furniture”, the authors follow the course of maturation of postmodernist thought in the works of the architect, based on the analysis of installation “Table (of Player, Archer, Thinker)” from 1982. In this research, the authors singled out the analogous positions in international, radical, practice in furniture design, that are presumed to be critical and professional models for Musić, the architect. In addition, in this part of the essay, the authors analyzed also the period of cultural isolation from 1990 to 2000 and Musić's creations from this period. Researched are the models and the concepts of utility objects designed for nightclub “XL” 1995/97, and table “Amoeba” from 2000.

Ovde možete preuzeti PDF članka (236 KB)