MIRJANA ROTER BLAGOJEVIĆ
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet

SAN O GRADU: MEĐUNARODNI KONKURS ZA URBANISTIČKO UREĐENJE BEOGRADA 1921–1922.
Zlata Vuksanović Macura, Orion art, Beograd, 2015.

Zbornik 11/2015 (Muzej primenjene umetnosti), strana 65-66

Kategorija članka: prikaz

UDK:
711.4(497.11)"1921/1922"(049.32)

Ovde možete preuzeti PDF članka (548 KB)