BILJANA CRVENKOVIĆ
Muzej primenjene umetnosti, Beograd
biljana.crvenkovic@mpu.rs

Međunarodni projekat Keramika i njene dimenzije, 2014–2018.
SIMPOZIJUM KERAMIKA IZMEĐU PROMENA I IZAZOVA – IZMEĐU PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI
Beograd, Galerija fresaka, 20–21. maj 2015.

Zbornik 11/2015 (Muzej primenjene umetnosti), strana 74-75

Kategorija članka: prikaz

UDK:
738.03(4):005.745(497.11)"2015"(049.32)

Ovde možete preuzeti PDF članka (545 KB)