BILJANA CRVENKOVIĆ, JELENA PERAĆ, DRAGINJA MASKARELI
Muzej primenjene umetnosti, Beograd

AKVIZICIJE MPU
ACQUISITIONS MAA

Zbornik 11/2015 (Muzej primenjene umetnosti), strana 104-111

Ovde možete preuzeti PDF članka (2.6 MB)