CVETKA POŽAR (CVETKA POŽAR)
Muzej arhitekture i dizajna, LJubljana

CONTINUITY AND CHANGE:
The Biennial of Industrial Design over the First Twenty Years

TRAJANJE I PROMENA: prvih dvadeset godina
Bijenala (industrijskog) dizajna

Zbornik 11/2015 (Muzej primenjene umetnosti), strana 18-26

Kategorija članka: originalni naučni rad

UDK:
7.05:069.9(497.4)”1963/1983”

Abstract:
The text is an attempt to analyse the first twenty-year history of the Biennial of Industrial Design BIO. It focuses on the Biennial's chief organizational aspects: the effort behind its establishment, purpose, and role; the Biennial's achievements; and, not least of all, the need to revise its underlying concept.

In Yugoslavia, the main aim of the BIO exhibition was to connect designers with industry. This was done with considerable success, especially in its first decade, when the Biennial of Industrial Design in Ljubljana was, along with the Milan Triennial, one of the most important design events in Europe; it was also the first such biennial in the world. Large numbers of designers from both Western and Eastern Europe took part in the exhibition.

Key words:
Biennial of Industrial Design, industrial design, history of design, organizational aspects of the biennial

Rezime:
Tekst predstavlja pokušaj analize istorije Bijenala industrijskog dizajna tokom prvih dvadeset godina njegovog postojanja. U središtu naše pažnje biće najvažniji organizacioni aspekti: napori vezani za ustanovljavanje Bijenala, definisanje njegovih ciljeva i uloge, te njegovih dostignuća i, na kraju, ali ne manje važno, potreba da se revidira temeljni koncept ove manifestacije.

U Jugoslaviji, glavni cilj Bijenala industrijskog dizajna bio je povezivanje dizajnera sa industrijom. Ova manifestacija je sa velikim uspehom ispunjavala tu funkciju, naročito tokom prve decenije postojanja, kada je Bijenale industrijskog dizajna u LJubljani, zajedno sa Milanskim trijenalom, bilo jedna od najvažnijih manifestacija u vezi sa dizajnom u Evropi. Pored toga, bilo je to i jedino bijenale te vrste na svetu. Na Bijenalu je učestvovao veliki broj dizajnera kako iz Zapadne, tako i iz Istočne Evrope. Uz redovno učešće italijanskih, nemačkih i autrijskih dizajnera, Bijenale je nudilo više od pukog uvida u istoriju i razvoj jugoslovenskog dizajna. U okvirima datog koncepta i u različitim periodima, Bijenale je na jednom mestu okupilo različite pristupe nekih od vodećih evropskih dizajnera kako u pogledu tehnologije, tako i u pogledu forme. Tokom prve dve decenije postojanja, Bijenale je prilično uspešno ostvarivalo svoj cilj – povezivanje dizajnera i industrije. Ipak, osamdesetih godina XX veka, u vreme postmodernizma, kao i nakon dvadeset godina postojanja, modernistički koncept više nije bio prihvatljiv.

Ovde možete preuzeti PDF članka (722 KB)