VLADANA PUTNIK
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet – Odeljenje za istoriju umetnosti, Srbija
vladanaputnik@gmail.com

ARHITEKTA STEVAN MIĆIĆ ‒ OPUS 40
Ivan R. Marković, Beograd: Dosije studio, 2015.

Zbornik 12/2016 (Muzej primenjene umetnosti), strana 77-78

Kategorija članka: prikaz

UDK:
72.071.1:929 Мићић С.(083.824)(049.32)
71/72.01(497.11)"19/20"(083.824)(049.32)

Ovde možete preuzeti PDF članka (175 KB)