DANIEL KOVAČ
Nezavisni autor, Beograd, Srbija
danlikov@hotmail.com

IZLOŽBA NENE SKOKO SNEŽANE DAMA I JEDNOROG / MOJA PRIČA
(Salon Muzeja primenjene umetnosti)
Beograd, Muzej primenjene umetnosti, 7 – 28. septembar 2017.

Zbornik 13/2017 (Muzej primenjene umetnosti), strana 97-99

Kategorija članka: kritika

UDK:
7.038.54/.55:069.9(497.11)"2017"(049.32)

Ovde možete preuzeti PDF članka (886 KB)