DRAGINJA MASKARELI
Muzej primenjene umetnosti, Beograd
draginja.maskareli@mpu.rs

GODIŠNJA KONFERENCIJA KOMITETA ZA KOSTIM IKOM-a Moda i inovacija
Utreht, Tilburg i Amsterdam, 11–15. jun 2018.

Zbornik 14/2018 (Muzej primenjene umetnosti), strana 83-84

Kategorija članka: prikaz

UDK:
7.05:391(492)”2018”

Ovde možete preuzeti PDF članka (177 KB)