MAJKL MUR (MICHAEL MOORE)
Alsterski univerzitet, Fakultet umetnosti u Belfastu, Severna Irska, Ujedinjeno Kraljevestvo
m.moore@ulster.ac.uk

CONTROVERSIAL CROCKERY
KONTROVERZNA GRNČARIJA

Zbornik 14/2018 (Muzej primenjene umetnosti), strana 26-31

Kategorija članka: stručni rad

UDK:
738.01
738(417)

Abstract:
Several pieces of industrially produced ceramics made ca. 1880 are secreted throughout the display cases of the National Museum of Ireland's Decorative Arts collection. These are mainly intended for domestic use, serving as teapots and plates, cups and saucers, though their surface decoration is incongruent with their functional design. The paper explores the use of what could be considered controversial imagery and text by referencing the pieces of ceramics telling a highly politicized story in the domestic settings of urban and rural homes in Ireland. It offers a brief consideration of colonial and post-colonial themes in the broader cultural or political context in Ireland, to help frame the discussion of Controversial Crockery in the Decorative Arts Collection of the National Museum of Ireland and beyond. The paper also examines other ceramic objects within Irish collections that tell multifaceted stories on the technical and aesthetic levels but also on levels relating to politics, history, folklore and material culture.

Key words:
Bally Brit pot, Erin Go Bragh tea set, Fonthill vase, Home Rule teapot, National Museum of Ireland, Carlow County Museum

Rezime:
Na početku rada konstatuje se da su predmeti od keramike prisutni kako u tehničkim i estetskim okvirima ukusa, tradicije, procesa i tehnike, tako i širem kulturno-političkom kontekstu, i iznosi se tvrnja da su domaći, funkcionalni, dekorativni predmeti prisutni na sasvim posebnom nivou postojanja, uključujući i kontekst istorijskog značaja, visokopolitizovane nacionalne težnje, podsticanje promena u zvaničnoj politici i borbu za nezavisnost. Primeri kojima se potkrepljuje ova tvrdnja jesu servis za čaj Erin go Bragh (Irska zauvek), sa predstavama vodećih zagovornika agrarne reforme u Irskoj, i čajnik Home Rule (Irska autonomija), koji slavi konačno donošenje Zakona o autonomiji Irske 1920. godine, kojim je osigurana nezavisnost 26 irskih gorfovija od Britanije. U radu se nadalje ispituju predmeti koji nisu vezani za političke težnje, a ipak imaju društveni i kulturni značaj izvan prvobitne namene, odnosno upotrebe u domaćinstvu. Kao primer se navodi vaza „Fonthil“, zbog svog neobičnog putovanja od Kine do Irske kroz domove crkvenih velikodostojnika i kraljeva, kroz čitavu Aziju i nekoliko evropskih zemalja, da bi na kraju postala najstariji primerak kineskog porcelana u evropskim kolekcijama. Drugi primer je posuda iz Balibrita koja potiče iz bronzanog doba, a otkrivena je tek u XX veku, kada se otisnula na još jedno nomadsko putovanje preko Atlantskog okeana, u oba smera, u relativno kratkom periodu od trideset godina. U radu se pokazuje da zahvaljujući pomenutim sluča- jevima, događajima i zgodama vezanim za ove sasvim obične posude, njihovo prisustvo u savremenoj materi- jalnoj kulturi ima daleko veći značaj od onoga koji bi mogao proisteći iz njihove izvorne, skromne namene.

Ovde možete preuzeti PDF članka (191 KB)