MIŠELA BLANUŠA
Muzej savremene umetnosti, Beograd, Srbija
mishela@msub.org.rs

ĐORĐE ANDREJEVIĆ KUN U BORU: Slađana Đurđekanović Mirić, Bor, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, 2018.

Zbornik 15/2019 (Muzej primenjene umetnosti), strana 85-87

Kategorija članka: prikaz

UDK:
75:069.9(497.11)"2018"(049.32)
74/76(497.11)"1938/1946"(049.32)

Ovde možete preuzeti PDF članka (390 KB)