STEVAN MARTINOVIĆ
Narodni muzej u Smederevskoj Palanci, Srbija
stevanamartinovic@nmsp.rs

PROBLEM MUZEALIZACIJE BOGOSLUŽBENIH I RIZNIČKIH PREDMETA
THE PROBLEM OF THE MUSEALIZATION OF RELIGIOUS AND TREASURY OBJECTS

Zbornik 18/2022 (Muzej primenjene umetnosti), strana 74-82

Kategorija članka: originalni naučni rad

UDK:
069:271.222(497.11)

Apstrakt:
U radu se analiziraju procesi muzealizacije sakralnog/hrišćanskog nasleđa. Nastali kao promena mesta čuvanja i konteksta predmeta – od primarnog/crkvenog do muzeološkog/ muzejskog – oni su obeležili istorijsku i konceptualnu dihotomiju u načinu razumevanja baštine: od religijske do kulturne. Institucionalni okviri u kojima se ovi procesi odigravaju smešteni su između manastirske riznice kao primera crkvenog tezaurusa, s jedne, i muzeja kao savremenog modela oblikovanja javnog pamćenja, s druge strane. Da li muzealizacija na ovakvim primerima pretpostavlja nužnu defunkcionalizaciju i možemo li danas govoriti o muzeologiji religije kao disciplinarnom i teorijskom okviru ovde postavljenog problema, neke su od hipoteza koje će u radu biti razmatrane. Takođe, na primeru riznica manastira Hilandara pokazaće se kako primarni i muzeološki konteksti „opstaju”, tvoreći danas „upotrebne” i „umetničke” riznice.

Ključne reči:
muzealizacija, muzej, muzeologija religije, riznica, crkva

Summary:
This paper tries to problematize the issue of the musealization of sacral heritage starting from the assumption that an undefined and insufficiently applied theory on one hand, and an insufficiently known practice within the monastery on the other, represent two dependent albeit often completely different fields. Their further affirmation and coherent use in science would contribute to a clear and unambiguous positioning of such topics within the studies of museology, especially in the realms of the Orthodox Christian tradition. This paper shows an example how in situ musealization has its own laws which often change the optics of museology in a general sense and create new forms of a modern thesaurus.

Translated by the author

Ovde možete preuzeti PDF članka (122 KB)