ANA KNEŽEVIĆ
Nezavisna istraživačica, Beograd, Srbija
a.knezevic@mau.rs

LUTANJE KAO PREDUSLOV ISTRAŽIVANJA: Kabineti čudesa u svetu umetnosti, Milena Jokanović, Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2021.

Zbornik 18/2022 (Muzej primenjene umetnosti), strana 129-130

Kategorija članka: prikaz

UDK:
069.01(091)(049.32)
7.074(049.32)

Ovde možete preuzeti PDF članka (904 KB)