Marija Bujić, Milica Križanac, Dušan Milovanović, Bojana Popović, Milena Vitković-Žikić, Jelena Perać, Marijana Petrović-Raić
Muzej primenjene umetnosti, Beograd

AKVIZICIJE MPU
ACQUISITIONS MAA

Zbornik 2/2006 (Muzej primenjene umetnosti), strana 122-137

Ovde možete preuzeti PDF članka (2.3 MB)