Ivana Spičanović
bibliotekar-informatičar, Muzej primenjene umetnosti, Beograd

PREGLED IZDANJA MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI

Zbornik 2/2006 (Muzej primenjene umetnosti), strana 153-154

Ovde možete preuzeti PDF članka (157 KB)