Dušan Milovanović
istoričar umetnosti, Muzej primenjene umetnosti, Beograd

IZLOŽBA ATOS – MANASTIRSKI ŽIVOT NA SVETOJ GORI
Umetnički muzej grada Helsinkija, Helsinki, Finska, od 19. avgusta 2006. do 21. januara 2007. godine

Zbornik 3/2007 (Muzej primenjene umetnosti), strana 39-42

UDK:
271:069.9(480.1)”2006/2007”(049.32)

Ovde možete preuzeti PDF članka (283 KB)