Bodin Vuksan
dr istoričar umetnosti, Filozofski fakultet, Beograd

O NEKIM MOGUĆIM PROBLEMIMA KONTEKSTUALIZACIJE
Miroslava Kostić: Jakov Orfelin i njegovo doba, Galerija Matice srpske, Odeljenje za likovne umetnosti Matice srpske, Novi Sad, 2007

Zbornik 4/5/2008/2009 (Muzej primenjene umetnosti), strana 183-188

UDK:
75.071.1:929 Орфелин Ј.(049.32) ;75.034.7(4)(049.32)

Ovde možete preuzeti PDF članka (301 KB)