Marija Bujić, Mila Gajić, Draginja Maskareli, Jelena Perać, Milica Križanac, Bojana Popović, Biljana Vukotić, Slobodan Jovanović
Muzej primenjene umetnosti, Beograd

AKVIZICIJE MPU
ACQUISITIONS MAA

Zbornik 4/5/2008/2009 (Muzej primenjene umetnosti), strana 200-229

Ovde možete preuzeti PDF članka (3.5 MB)