ANDRIJANA RISTIĆ
istoričar umetnosti, Muzej primenjene umetnosri, Beorrad

IZLOŽBA ŽENSKA STRANA: MUZEJ 25. MAJ, BEOGRAD 15. 5 - 1. 8. 2010.

Zbornik 6/2010 (Muzej primenjene umetnosti), strana 155-157

UDK:
316.662-055.2(497.1)(091)]:069.9
94( 497.1)"1941/1945" -055.2]:069.9

Ovde možete preuzeti PDF članka (77 KB)