DUŠAN MILOVANOVIĆ
istoričar umetnosti, Muzej ppimenjene umetnosri, Beograd

PRIKAZ IZLOŽBE VUZANTIUM 330-1453: KRALJEVSKA AKADEMIJA UMETNOSTI, LONDON 25. OKTOBAR 2008 - 22. MART 2009.

Zbornik 6/2010 (Muzej primenjene umetnosti), strana 163-166

UDK:
7.033.2:069.9(421)(049.3); 930.85(495.02):069.9(421)(049.3)

Ovde možete preuzeti PDF članka (98 KB)