Marija Bujić, Dušan Milovanović, Draginja Maskareli, Jelena Perać, Balša Đurić, Bojana Popović, Biljana Vukotić
Muzej primenjene umetnosti, Beograd

AKVIZICIJE MPU
ACQUISITIONS MAA

Zbornik 6/2010 (Muzej primenjene umetnosti), strana 194-213

Ovde možete preuzeti PDF članka (790 KB)