ALEKSANDAR KADIJEVIĆ
istoričar umetnosti, Filozofski fakultet, Beograd

OD PARTOŠA DO KUZMANOVA : HRONIKA JEDNOVEKOVNOG GRAĐENJA : Vladimir Mitrović, Arhitektura XX veka u Vojvodini, Novi Sad 2010.

Zbornik 7/2011 (Muzej primenjene umetnosti), strana 121-123

UDK:
72(497.113)"19"(049.32) ; 72.071.1(497.113):929"19"(049.32)
ИД 188185612

Ovde možete preuzeti PDF članka (584 KB)