ANGELINA MILOSAVLJEVIĆ-AULT
istoričar umetnosti, Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd

Osvrt sa povodom
ORIGINAL I KOPIJA: strategije tehničke zaštite kulturnih dobara i održivog razvoja na primeru umetničkih dela italijanske renesanse

Zbornik 9/2013 (Muzej primenjene umetnosti), strana 146-149

UDK:
73/76.034(450):069.5(497.113)"2013"](049.32)
ИД 203985164

Ovde možete preuzeti PDF članka (182 KB)