ОЛИВЕРА БАТАЈИЋ СРЕТЕНОВИЋ
Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности – Одсек „Примењена графика“

ДОКЛЕ СМО СТИГЛИ СА КЊИГОМ?
Интерактивна књига као део спектакла

HOW FAR HAVE WE REACHED WITH THE BOOK?
Interactive Book as a Part of the Spectacle

Зборник 11/2015 (Музеј примењене уметности), страна 36-43

Категорија чланка: прегледни рад

УДК:
028
316.324.8:316.77
028:[316.774:004

Апстракт:
У друштву у којем све поприма димензије спектакла своје место нашла је и књига. Прво као штампана интерактивна књига, потом у електронском и, најзад, у дигиталном облику. Иако задржава свој вишевековни облик, данас дефинисан границама екрана, структурално и идејно потпуно је другачија. Увођењем овакве, нове књиге мења се и начин читања. Са линеарног се прелази на паралелно или динамичко, какав је и сам медиј са којег се чита. У промени која је започела индустријализацијом и могућношћу брзог умножавања – околностима које копију стављају изнад оригинала – велику улогу има компјутеризација. Питања којима се овде бавимо јесу: да ли су класична књига и класичан начин читања постали монотони за савременог човека и да ли књига данас може да постоји једино као део општег компјутеризованог спектакла.

Кључне речи:
дигитализација, издаваштво, интерактивна књига, паралелно читање, спектакл

Summary:
In its nature and structure, the book has always been interactive. However, the paper does not deal with the primary interactivity of books. In the mid-20th century, new types of books appeared which required a different, completely new, dynamic way of reading. The new book has appeared which offers new opportunities. Although this approach was a surprise to readers, the book's new nature was in accord with everything that was happening around it – the society of the spectacle. The earliest interactive books were stories which involved the reader in their creation – the socalled gamebooks (in which readers could choose among several possible endings). They were followed by interactive books for children, lift-the-flap books, tactile books, soundcreating books, books that smell when rubbed, etc. Along with being interactive, the book has also become a toy. With the rise of desktop computers, and, subsequently, laptops, and the expansion of computer and network activities, the book was transferred into that domain. At first, it was the electronic book whose underlying structure was the same as that of today's Internet pages (hyperlinks). As technology has developed, via interaction through animation and lavish illustration, the book has turned into an application. Nowadays, the book is a form of multimedia content, which alters the linear reading into parallel and multidimensional reading. The question arises whether this constitutes a new future of the book or merely another form/dimension of the book, where the reader will be able to choose the preferred form.

Овде можете преузети PDF чланка (571 KB)