ДИТЕР ЗУЛС (DIETER SULS)
Музеј моде, Антверпен

EUROPEANA FASHION: PAST, PRESENT AND FUTURE
EUROPEANA FASHION: прошлост, садашњост и будућност

Зборник 11/2015 (Музеј примењене уметности), страна 44-53

Категорија чланка: прегледни рад

УДК:
391(4)
069:7.05]:004.932

Abstract:
The subject of this article is the Europeana Fashion project, an EU-funded project that deals with digital fashion heritage. The project consortium consisted of 22 partners from 12 European countries and included the Victoria and Albert Museum, Les Arts Décoratifs, MoMu, the archives of brands, such as Missoni and Pucci, as well as the Museum of Applied Art in Belgrade. The main goal of Europeana Fashion was to harvest the digital collections of fashion institutions and to represent them in a uniform way on a specialized fashion portal. This article outlines the origins of the project, focussing on its main achievements, and offers to the reader a look into the future of europeanafashion.eu.

Key words:
digital heritage, fashion, Europeana, costume, content aggregation

Резиме:
У време када се музеји и архиви суочавају са великим финансијским, друштвено-економским и дигиталним изазовима, сарадња итекако има смисла. Зато успостављање заједничке основе која нуди решења за потребе и проблеме партнера представља једно од највећих достигнућа пројекта Europeana Fashion. Пројекат Europeana Fashion финансиран је у оквиру Програма за конкурентност и иновативност Европске комисије (CIP), тема: Агрегација садржаја за портал Europeana (Aggregating Content for Europeana); пројекат је добио трогодишњу донацију за израду тематског агрегатора који би прикупљао дигиталне садржаје у вези са модом.

Конзорцијум Europeana Fashion чинила су 22 партнера чији је задатак био да на портал Europeana поставе 700.000 дигиталних записа, који садрже дигитал- не слике различитих предмета, од историјских костима и аксесоара, до цртежа, часописа, скица, форографија, видео записа, модних каталога и др.

Пројекат Europeana Fashion финансиран је у оквиру Мреже најбоље праксе (Best Practice Network) и морао је да испуни следеће циљеве:
• агрегирати и међусобно ускладити постојеће дигиталне садржаје из најважнијих и најзаним- љивијих европских модних збирки;
• постићи бољу интероперабилност расутих и хетерогених збирки;
• омогућити приступ дигиталним садржајима креирањем посебног портала посвећеног моди;
• развити алате и сервисе за интеграцију садржаја које креирају корисници;
ангажовати европску модну заједницу у музејима, на универзитетима и у приватном сектору.

Пројекат се формално завршио у фебруару 2015, а након тога га је оценила Европска комисија. У оцени је закључено да је пројекат остварио све зацртане циљеве, а да је у неким сегментима превазишао очекивања.

Након окончања пројекта, опстанак портала Europeana Fashion омогућен је захваљујући двема иницијати- вама:
• Међународном удружењу Europeana Fashion (Europeana Fashion International Association)

У августу 2014. године основано је Међународно удружење Europeana Fashion, које је је регистровано у Италији. Захваљујући овој иницијативи, Europeana Fashion је постала правно лице које се финансира прилозима чланова.
Europeana Fashion у оквиру Инфраструктуре дигиталних сервиса портала Europeana (Europeana Digital Service Infrastructure)

Крајем септембра 2014. године, Фондација Europeana, тј. правно лице које је носилац инцијативе Europeana, поднела је предлог пројекта у оквиру још једног програма који финансира Европска унија – Инструмента за повезивање Европе (Connecting Europe Facility). Ове иницијативе ће омогућити пројекту Europeana Fashion да опстане, прошири постојећу мрежу и реализује конкретне акције.

Овде можете преузети PDF чланка (1.0 MB)