ИРЕНЕ СЕКО СЕРА (IRENE SECO SERRA)
Одељење за културну сарадњу и промоцију културе, Шпанска агенција за међународну сарадњу и развој, Министарство за иностране послове и међународну сарадњу, Мадрид, Шпанија
ireneseco@hotmail.com

WRAPPED IN LUCK: a Japanese Textile Design with Chinese Amulets in the Collection of the Costume Museum Library (Madrid)
ЗАОГРНУТИ СРЕЋОМ: јапански штампани дезени за текстил са кинеским амулетима у збирци Библиотеке Музеја костима у Мадриду

Зборник 13/2017 (Музеј примењене уметности), страна 71-76

Категорија чланка: прегледни рад

УДК:
069.51:02=521(460.27)

Abstract:
The Costume Museum Library in Madrid holds an exquisite collection of old Japanese textile design books or hinagata-bon. The paper discusses in detail an interesting print from one of these books, a volume of the Nihon (“Japan”) series, printed in Kyoto on the first day of the tenth month of the 37th year of the Meiji era (1 October 1904). The design includes several coin-shaped amulets of Chinese origin and is laden with an intricate symbolism. Animals and flowers, magical inscriptions and lines from the Chinese Classics conjure up the idea of good wishes and magical protection for the textile design, which was probably intended to serve as a wedding gift and an auspicious present.

Key words:
Japan, China, textiles, amulets, design books

Резиме:
У збирци Библиотеке Музеја костима у Мадриду чува се изузетна збирка старих јапанских књига са штампаним дезенима за текстил – hinagata-bon. Штампане су почетком XX века, а сврставају се у три различите серије: Shima shima (縞縞, Пруге), Keika zuan (京華図案, Кјотски дезени) and Nihon (日本, Јапан). У овом раду детаљно се анализира отисак а из једног од три тома из серије Nihon.

Доњи део дезена украшен је божурима и лептирима на жутој позадини. И цветови и инсекти имају симболичко значење.

У горњој зони дезена налази се осам амулета. Према источњачким предањима, осам је број који доноси срећу и везује се за вечност. Сви амулети приказани на отиску јесу амајлије у облику новчића; кружног су облика, као и новчићи, а на средини имају прорез, иако на њима нема нумизматичких натписа, него су украшени ликовним представама и кратким текстовима за које се веровало да доносе срећу. Занимљиво је да су приказани амулети заиста постојали. То су представе правих кинеских амулета из династије Сунг (960–1279). У раду се анализирају сви приказани амулети, као и њихова значења.

Сврха овог комплексног дезена, једног од најсложенијих у читавој збирци hinagata-bon књига из Музеја костима, не може се са сигурношћу утврдити. Ипак, имајући у виду мноштво симболичких елементата, вероватно се користио за свадбену одећу. Животиње и цвеће, магијски записи и стихови из класичне кинеске књижевности призивају лепе жеље и магијску заштиту који су сасвим прикладни за свадбене тканине.

Овде можете преузети PDF чланка (1.0 MB)