ВЛАДИМИР МИТРОВИЋ
Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, Србија
vladimir.mitrovic@msuv.org

ЗБИРКА ДИЗАЈНА МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ И ЊЕНА БУДУЋНОСТ

Зборник 13/2017 (Музеј примењене уметности), страна 90-93

Категорија чланка: приказ

УДК:
069.5:74(497.113)

Овде можете преузети PDF чланка (782 KB)