ВЈЕРА МЕДИЋ
Етнографски музеј, Београд, Србија
vjera.medic@etnografskimuzej.rs

ПРИКАЗ ИЗЛОЖБЕ ИЗ ПРОШЛОСТИ ЈЕДНЕ ПОРОДИЦЕ: ОСИЈЕК–ПЕТРИЊА–БЕОГРАД
Београд, Етнографски музеј, 26. децембар 2017 – 23. септембар 2018.

Зборник 14/2018 (Музеј примењене уметности), страна 89-91

Категорија чланка: приказ

УДК:
069.51(497.11)”2017/2018”

Овде можете преузети PDF чланка (143 KB)