JASMINA FUČKAN
Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, Hrvatska
jasmina.fuckan@muo.hr

REDATELJSKI KAPUT TOMISLAVA DURBEŠIĆA NA SCENI INTERPRETACIJE
TOMISLAV DURBEŠIĆ'S DIRECTOR'S COAT AS A SUBJECT OF INTERPRETATION

Зборник 14/2018 (Музеј примењене уметности), страна 49-59

Категорија чланка: стручни рад

УДК:
7.01:792.024
069.5.792(497.5)

Апстракт:
Rad se bavi interpretacijom kaputa – muzejskog predmeta iz Zbirke tekstila Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu – čija se muzealna vrijednost sa stajališta društvene semiotike tumači kao osobit vid autorske svjetonazorske sinteze modusa operandi i modusa vivendi znamenitog hrvatskog redatelja, književnika i dramskog pedagoga Tomislava Durbešića (Niš, 11. srpnja 1928 – Pariz, 14. kolovoza 2001). Analizira se kaput koji je Durbešić konceptualno preradio kako bi poslužio kao kazališni kostim u predstavi Svršetak igre Samuela Becketta (Semjuel Beket), postavljenoj 1990. godine na sceni Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu. Zahvaljujući dramaturški vođenoj strategiji prenamjene za svrhu teatarskog eksperimenta, osnaženo je simboličko značenje kaputa, čime se on približava umjetničkom kontekstu neodade i konceptualne umjetnosti. Kroz status memorabilije ličnosti Tomislava Durbešića, kaput se iskazuje kao fluidni objekt na križištu fenomenološke semantike odjevnog predmeta, kazališnog kostima i umjetničkog djela asamblaža naglašene performativnosti. Shvaćen kao manifestna eksplikacija osobnih i teatarskih afiniteta, principa pa i humanističkog intelektualnog obzora jedne ličnosti koja je svoj estetički manifest provodila u život, taj kaput u individualnoj mjeri predstavlja doseg avangardne težnje za totalnim oblikovanjem kroz ukidanje granica između života i umjetnosti, a u kontekstu muzeja primijenjene umjetnosti omogućuje uvid u preplitanje različitih dimenzija kulture – mode, umjetnosti, teatra i svakodnevice.

Кључне речи:
Tomislav Durbešić, Zbirka tekstila i modnog pribora Muzeja za umjetnost i obrt, asamblaž, kaput, kazališni kostim

Summary:
Recent scholarly paradigms eliminate the possibility of perceiving clothing items as primarily material objects, and enable a shift toward interdisciplinary constructs and fluid interpretations of the given object as a vision in line with interpretation. In the Museum of Arts and Crafts, in the Textiles and Fashion Collection, the “director's coat” which belonged to the famous Croatian director, writer and drama pedagogue, Tomislav Durbešić, challenges interpretation as it steps outside the discourse system pertaining to the history of dress and men's fashion. Throughout his life, Durbešić combined into a single form of expression the creation of drama performances, expressing attitudes through writing and the artist's way of life, and musings about theatre – the reasons why theatre is more than the basics of the profession. He worked it into the core of recognition of basic societal and individual needs for theatre, encompassing social, psychological and anthropological aspects. The analysis of the conceptual reworkings of his director's coat in line with Neo- Dada assemblage allows us to express an array of relations which govern the interweaving of various performative principles, which in turn interact through art, fashion and theatre.

Овде можете преузети PDF чланка (269 KB)