ЗОРАНА ЂОРЂЕВИЋ
Музеј Војводине, Нови Сад, Србија
zoranaapril@gmail.com

СТРУЧНИ ПРИЛОГ О ИСПИТИВАЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИМ РАДОВИМА, КОНЗЕРВАЦИЈИ И РЕСТАУРАЦИЈИ ИКОНЕ ДЕИЗИС СА СВ. НИКОЛОМ, СВ. СПИРИДОНОМ И СВ. ДАНИЛОМ СТОЛПНИКОМ ИЗ ФОНДА МУЗЕЈА ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
PROFESSIONAL CONTRIBUTION TO PROBING AND RESEARCH WORKS, CONSERVATION AND RESTORATION OF ICONS DEESIS WITH ST NICHOLAS, ST SPYRIDON AND ST DANIEL THE STYLITE FROM THE MUSEUM OF APPLIED ART IN BELGRADE

Зборник 15/2019 (Музеј примењене уметности), страна 66-73

Категорија чланка: стручни рад

УДК:
75.052.046.025.3/.4(497.113)
069:75(497.113)

Апстракт:
За потребе изложбе Заборављени чудотворац – култ Светог Спиридона у српској традицијској култури, организоване у Музеју Војводине 2018. године, икона Деизис са Св. Николом, Св. Спиридоном и Св. Данилом Столпником подвргнута је конзерваторско-рестаураторском третманиу. Испитивања су спроведена у две фазе:мултиспектрална снимања и физичко-хемијске тестове. Третман конзервације и рестаурације вршен је у складу са аналитичким испитивањима, односно након визуализације иконе Деизис са Св. Николом, Св. Спиридоном и Св. Данилом Столпником. У циљу заштите, праћене су стилске карактеристике дела, сликарска технологија грађења бојеног слоја (одабир подлоге, употреба пигмената, везивног материјала и лака). Конзервација и рестаурација базирана је на одабиру најефикаснијег, неинванзивног и минималног третмана.

Кључне речи:
икона, истраживања, конзервација, рестаурација, полиптих, Грабован, Деизис са Св. Николом, Св. Спиридоном и Св. Данилом Столпником

Summary:
The research works were carried out in two phases: the multispectral recording, and physical and chemical tests, which provided main direction to conservation and restoration treatment.

The access to analytical testing allowed consideration of the wider problem involving the work of art – the icons Deesis with St Nicholas, St Spyridon and St Daniel the Stylite. The obtained results provide a clear insight into the style characteristics, painting technologies, construction of paint layer, selection of substrate, and the application of pigment, binder and varnish for protection. Dry cleaning of lacquer and paint layer is done using DMSO + ethyl acetate + citric acid, with thickener (in stages).

The paint layer reconstruction – retouching was carried out using watercolour palette and oil paint palette. Retouching was done using the tratteggio technique. In this way, the unity of retouched surface and the original surfaces was achieved. The work on the icons lasted for almost a year. First, it was necessary to look at the work of art as a whole, starting from pencil drawings, visible in certain segments of the paint layer, to the massive ornamental frame. During the operation, certain hidden details were discovered, especially when it comes to the painted details and decorative elements on clothes of the saints.

This enabled the selection of the most efficient, most harmless and overall minimum treatment in terms of conservation and restoration. Such treatment with minimal intervention gave us the maximum results.

Овде можете преузети PDF чланка (657 KB)