ЈЕЛЕНА ПЕРАЋ
Музеј примењене уметности, Београд, Србија
jelena.perac@mpu.rs

ЗБОРНИК РАДОВА „STO GODINA ČASOPISA ZENIT 1921–1926–2021”: ур. Бојан Јовић и Ирина Суботић, Галерија RIMA, Крагујевац – Београд, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2021.

Зборник 18/2022 (Музеј примењене уметности), страна 126-128

Категорија чланка: приказ

УДК:
82.02АВАНГАРДА(049.32)
050.488ЗЕНИТ"1921/1926"(049.32)
821.163.41.09 Мицић Љ.(049.32)
7.037/.038(049.32)

Овде можете преузети PDF чланка (132 KB)