Милица Крижанац
мр археолог, Музеј примењене уметности, Београд

ПРОЈЕКАТ ЈАДРАНСКИ СИСТЕМ КЕРАМИКЕ
ADRIATIC CERAMICS SISTEM

Зборник 3/2007 (Музеј примењене уметности), страна 67-69

Овде можете преузети PDF чланка (470 KB)