Биљана Вукотић
историчар уметности, Музеј примењене уметности, Београд

XII ТРИЈЕНАЛЕ КЕРАМИКЕ
Београд – Суботица 2006. године

Зборник 4/5/2008/2009 (Музеј примењене уметности), страна 179-182

УДК:
738:929 Јанковић Д. ; 738:069.9(497.11)”2006”

Овде можете преузети PDF чланка (221 KB)