Маја Шкаљац-Станошевић
историчар уметности, УЛУПУДС, Београд

БИЈЕНАЛЕ ТАПИСЕРИЈЕ

Зборник 4/5/2008/2009 (Музеј примењене уметности), страна 191-193

УДК:
742.52:069.9(497.11)”2008”(049.32)

Овде можете преузети PDF чланка (185 KB)