Беата Биедронска-Слота (Beata Biedrońska-Słota)
др историчар уметности, Народни музеј, Краков

TEXTILES AND CLOTHING IN KRAKOW FROM FIN DE SIÈCLE
ТЕКСТИЛ И ОДЕЋА FIN DE SIÈCLE-А У КРАКОВУ

Зборник 4/5/2008/2009 (Музеј примењене уметности), страна 45-49

УДК:
7.05687.1(475)”19” ; 745.52(475)”19”

Abstract:
Krakow at the end of the 19th century provided the ideal condition for the development of independent spiritual and artistic views and behavior. With such strong foundations, the atmosphere of the city had to influence all areas of life, including fashion. The artists, especially under the influence of the folk culture, designed many of the creation.

At the beginning of the last century, Krakow artists developed a new conception for designing kilims.

Key words:
Textile, clothing, Krakow, National Museum, naked soul, C. K. Norwid, S. Witkiewicz, Zakopane, secession, H. Modrzejewska

Резиме:
Крајем XIX века Краков пружа идеалне услове за развој независних духовних и уметничких погледа и ставова. Градска атмосфера, уз овакве ослонце, утицала је на све области живота укључујући и моду. Многе креације су потекле од уметника, посебно под утицајем народног стваралаштва.

На почетку прошлог века краковски уметници су развили нову концепцију дизајнирања ћилима.

Овде можете преузети PDF чланка (254 KB)