КАТАРИНА ЧУДИЋ
историчар уметности, дизајнер накита, Београд

DIANA SCARISBRICK, RINGS : JEWELLERY OF POWER, LOVE AND LOYALTY, Thames & Hudson, London 2007.
(384 страна, илустрације, библиографија, индекс)

Зборник 7/2011 (Музеј примењене уметности), страна 125-127

УДК:
739.2"18/19"(049.32)
ИД 188185868

Овде можете преузети PDF чланка (575 KB)