МИЛИЦА ИЛИЋ
историчар уметности, Завичајни музеј Петровац на Млави

ИЛУСТРАЦИЈЕ БОЖЕ ВЕСЕЛИНОВИЋА У „ПОЛИТИКИНОМ ЗАБАВНИКУ“ ОД 1973. ДО 1979. ГОДИНЕ
ILLUSTRATIONS BY BOŽA VESELINOVIĆ IN THE “POLITIKIN ZABAVNIK”, FROM 1973 TO 1979

Зборник 8/2012 (Музеј примењене уметности), страна 109-118

УДК:
76.071.1 Веселиновић Б. ;
070.15ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК”1973/1979”
ИД 195693324

Апстракт:
Рад се бави илустрацијама Божидара Боже Веселиновића (1921–1999), рађеним за „Политикин забавник“, које се чувају у Легату Завичајног музеја у Петровцу на Млави. Кроз морфолошку анализу је представљен пластички и иконографски слој Веселиновићевих илустрација, разматрано питање односа текста и цртежа, аргументовано дефинисана илустрација као потенцијална засебна категорија примењене уметности. Циљ рада је представљање уметничког стваралаштва Боже Веселиновића као једног од водећих илустратора и стрип цртача на домаћим просторима, у другој половини прошлог века, кроз проблемско сагледавање илустрације као вербално-визуелног медија поп културе.

Кључне речи:
Божидар Веселиновић, илустрација, Политикин Забавник, стрип, текст, цртеж

Summary:
Legacy in Heritage Museum Petrovac na Mlavi consists of illustrations by Božidar Boža Veselinović (1921 – 1999), done for the magazine the “Politikin Zabavnik” in the period from 1973 to 1979. Illustrations were done in ink drawing technique on illustration board applied to a mount board. According to their themes, Legacy illustrations are divided into two cycles: Battles and Military Conquests and National Costumes through Centuries.

Illustrations are examples of prolific work of Boža Veselinović, the “Politikin Zabavnik” illustrator and one of the most outstanding comic-book illustrators of the second half of the 20th century. On one hand, the following is expressed through morphological analysis: plastic and iconographic layer of illustrations/drawings; artistic interpretation of themes and motifs of the content of illustrations and drawing characteristics of artist's authentic signature style; problem treatment of newspapers illustration as a drawing in original form and a reproduction in printed medium, with a reference to the relation of basic illustration elements – text and picture. On the other hand, a definition of illustration as potentially distinct category of applied art, emphasising common characteristics and differences of comic-book and illustration, two related, mutually complementing, verbal and visual mediums of popular culture, is explored.

Овде можете преузети PDF чланка (1.6 MB)