ВУК ДАУТОВИЋ
историчар уметности, Филозофски факултет, Београд

СЕФАРДСКЕ ШТАМПАНЕ КEТУБЕ НА БАЛКАНУ
Визуелна декорација као одраз идеја брачне хармоније и приватно – јавног јеврејског идентитета

SEPHARDIC PRINTED KETUBBOT ON THE BALKANS
Pictorial decorations as a reflection of the ideas of marital harmony and the duality of private and public in Jewish community's identity

Зборник 8/2012 (Музеј примењене уметности), страна 65-76

УДК:
763:392.5(=134.28)(497)”18/19” ; 763:26-555-534(497)”18/19”
ИД 195690508

Апстракт:
Јеврејски брачни уговори – кетубе, имају многовековну и богату традицију визуелног украшавања и илуминације. Кетубе настале крајем XIX и почетком XX века, постају серијски штампани обрасци, подражавајући идеале савремених грађанских држава и модерног друштва. Саме јеврејске заједнице широм Балкана у овом периоду пролазе кроз низ културних и друштвених трансформација. Визуелна декорација кетуба, стога, има приватно–јавни карактер, уобличен према обичајном јеврејском праву и конкретним друштвено државним околностима. У декорацији балканских кетуба из великих сефардских градова попут Београда, Софије, Сарајева и Солуна у периоду с краја XIX века и у првим деценијама XX века, које су реализоване у литографским штампаријама, јасно су изражене идеје брачне хармоније, као и јеврејског идентитета, уз које се јављају и званична државна обележја. Ликовном формулацијом кетубе, садржајем и њеном структуром, штампани образац постаје слика прогреса јеврејске заједнице и савременог, грађански схваћеног брака.

Кључне речи:
Балкан, Сефарди, кетуба, визуелна декорација, јеврејска култура брака, штампа

Summary:
Jewish community in the Balkans goes through a sequence of transformations during the 19th century. For Jews who live at the territory Serbia, changes begin with the process of liberation from the Ottoman rule, followed with the founding and developing of Serbian state. The community had to function firstly in the Principality and later on Kingdom of Serbia, as well as under the turbulent circumstances of dynastic changes at the beginning of 20th century that led to the formation of the Kingdom of Yugoslavia. Each of these phases influenced the shifts in a shape of the cultural model, and directed the relation between communal privacy and public identity integral to the wider sphere of the society.

Ketubbot made by the end of 19th and the beginning of 20th century became serial printed prototypes, which support the ideal of contemporary civil state and modern society. They were produced all over the Balkans in lithographic printing offices. Their visual forms inherited the old tradition of representing the triumphal arch with symbolic decoration.

They carry Jewish symbols like Magen David, Decalogue, or menorah, but also include state symbols like Serbian coat of arms, as well as emblematic pictograms of civil marriage and marital harmony like Concordia Maritalis, then putto and symbols of love - hearts. The illustration of this thesis is the examples of ketubbot printed in large Balkan cities: Belgrade, Sarajevo, Sophia and Thessaloniki from the end of XIX century to the beginning of XX.

By replacing illuminated ketubbot with serial lithographic prints, Balkan Jews were participating in the contemporary social trends, but also creating their own visual culture, according to their personal needs. Holding on consistently to the emphasizing of an outstanding identity, they enriched visual decoration of ritual items by incorporating novelties in the manner of actual styles and contemporary achievements of Fin de siècle. The acceptance of social norms of wider community and civil concept of marriage, influenced the choice of visual representations, which found their place on ketubbot, bridging the gap between traditional and contemporary on the turn of the century.

Овде можете преузети PDF чланка (1.3 MB)