Zbornik 16 / 2020 (Muzej primenjene umetnosti. Online)

ISSN 2466-460X (Online)

ISSN 0522-8328 (Štampano izdanje)
PDF štampanog izdanja (3.0 MB)

Glavni i odgovorni urednik: mr LJiljana Miletić Abramović

Urednik broja: mr Andrijana Ristić

Uređivački odbor:
dr Jelena Erdeljan (Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Beograd)
dr Klaudija Kazali (Međunarodni muzej keramike, Faenca, Italija)
Miroslav Karić (Muzej savremene umetnosti, Beograd)
Slobodan Danko Selinkić (Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad)
mr LJiljana Miletić Abramović (Muzej primenjene umetnosti, Beograd)
Slobodan Jovanović (Muzej primenjene umetnosti, Beograd)
mr Andrijana Ristić (Muzej primenjene umetnosti, Beograd)

Sekretar redakcije broja: Slobodan Jovanović

Svi tekstovi u rubrikama Prilozi, Polemike, Kritike i Prikazi se recenziraju.
Lista recenzenata:
Prof. dr Čedomir Vasić, profesor emeritus, Univerzitet umetnosti u Beogradu
dr Danijela Velimirović, docent, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet – Odeljenje za etnologiju i antropologiju
Prof. dr Milena Dragićević Šešić, profesor emeritus, Univerzitet umetnosti u Beogradu
Prof. dr Jelena Erdeljan, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet – Odeljenje za istoriju umetnosti
Draginja Maskareli, viši kustos, Muzej primenjene umetnosti, Beograd
mr Jelena Matić, teoretičar umetnosti i medija, Beograd
Jelena Mežinski Milovanović, muzejski savetnik, Srpska akademija nauka i umetnosti, Galerija SANU, Beograd
Jelena Perać, muzejski savetnik, Muzej primenjene umetnosti, Beograd
mr Maja Petrović, vanredni profesor, Univerzitet umetnosti u Beogradu – Fakultet primenjenih umetnosti – odsek: Kostim
dr Nikola Piperski, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet – Odeljenje za istoriju umetnosti
Bojana Popović, muzejski savetnik, Muzej primenjene umetnosti, Beograd
Prof. dr Simona Čupić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet – Odeljenje za istoriju umetnosti
Prof dr. Olivera Stojadinović, redovni profesor u penziji, Univerzitet umetnosti u Beogradu – Fakultet primenjenih umetnosti – odsek: Primenjena grafika

Časopis je indexiran:
Ebsco, KoBSON, ERIH PLUS

Sadržaj Zbornika 16 / 2020 (Muzej primenjene umetnosti. Online)

Impresum
Impressum
Sadržaj
Contents
O Zborniku
About Journal
JELENA NIKOLIĆ
KORESPONDENCIJA OSLIKANE, SAČUVANE I METAFORIČNE ODEĆE NA PRIMERU KNEZA LAZARA I VLAŠKOG VOJVODE NJAGOJA BASARABE
CORRESPONDENCE BETWEEN PAINTED, PRESERVED AND METAPHORICAL CLOTHES ON THE EXAMPLE OF PRINCE LAZAR AND WALLACHIAN PRINCE NEAGOE BASARAB
Apstrakt:
Ovaj članak biće posvećen analizi vizuelnog predstavljanja reprezentacije srpskog kneza Lazara Hrebeljanovića (1371–1389) i vlaškog vojvode NJagoja Basarabe (1512–1521) u njihovim zadužbinama, tj. na njihovim ktitorskim portretima u Crkvi Vaznesenja Hristovog manastira Ravanice i Crkvi Uspenja Bogorodice manastira Kurtea de Arđeš. Pored njih, biće pomenuti i drugi likovi koji sa njima predstavljaju vizuelno retoričku celinu, a akcenat će biti stavljen na njihovu oslikanu odeždu kao sastavni deo portreta i ujedno marker njihovog identiteta, koristeći nove pristupe sagledavanja tekstila i njegovih simboličnih značenja, koji pokazuju uticaj tekstilnih umetnosti, tehnika i važnost primenjivosti tekstilnih metafora u postupku lične i kolektivne reprezentacije. Pritom će posebno biti razmotreni ornamentalni motivi, njihovo značenje, kao i amblematika, i komparativno će biti stavljeni u odnos sa motivima na sačuvanoj odeždi. Razmotrićemo i duhovnu metaforičnu odeću saglasno Poslanici Kološanima Svetog apostola Pavla (Kol 3, 10–14) i drugim biblijskim stihovima. Studije vizuelne kulture i poznavanje „verbalne slike” doprineće razumevanju slike i postupka približavanja nevidljivog sveta ideja i idealnih uzora putem onoga što je jasno i vidljivo prikazano. U našem slučaju taj nevidljivi svet ideja je zapravo metaforična odeća čija je krajnja instanca biti odeven u besmrtnost, ostvariti brak duše čovečje s Hristom i doseći identitet spasenja. Napred navedeno otvara mogućnost da se pokrene pitanje korespondencije vizuelne oslikane odežde, sačuvane i duhovne – metaforične odeće, što je i krajnji cilj ovoga članka,iz čega proističe i zaključak.
Ključne reči:
vizuelno, identitet, korespondencija, metaforična odeća, reprezentacija
Summary:
This paper is a contribution to the consideration of the role of rulers' clothes (textiles and textile metaphors) in the processes of cross-cultural transfer on the example of the Serbian prince Lazar Hrebeljanović (1371–1389) and the Wallachian prince Neagoe Basarab (1512–1521).

The transfer occurs within the cultural dynamics of religions and visual culture in the territory of the medieval Serbia and the principality of Wallachia, as parts of the extended Mediterranean world, in the first half of the 16th century. The interaction between the three dominant religions – Christianity, Islam and Judaism, during the ambitious Ottoman conquest and the great waves of migration are what constructs the visual identity of this region. Therefore, this paper is a contribution to the understanding of the social changes that can be perceived in the circulation of textiles (clothes), or rather in the correspondence between painted, preserved and metaphorical clothes.
BOJANA JOKIĆ ILIĆ
VOJNA UNIFORMA I MODA U SRBIJI OD SREDINE 19. VEKA DO POČETKA 20. VEKA
MILITARY UNIFORM AND FASHION FROM THE MIDDLE 19TH TO THE BEGINNING OF 20TH CENTURY
Apstrakt:
U radu se razmatra odnos vojne uniforme i modernog evropskog modnog sistema u Srbiji od sredine 19. veka. Uniforma i moderno modno odevanje su dva fenomena koja stupaju na pozornicu Srbije u 19. veku i oba su vezana za procese modernizacije Srbije prema evropskim uzorima. Bez obzira na to što su oba učestvovala u konstrukciji društvene i kulturne stvarnosti Srbije modernog doba, oni su retko razmatrani zajedno. Činilo nam se da bi poređenje uniforme s „modernom modom” bilo pogodna tema za sagledavanje pojedinih aspekata uniforme srpske vojske od sredine 19. do početka 20. veka kojima do sada nije bila posvećena velika pažnja. Teorije i pristupi nastali u okviru novijih studija mode i odevanja plodonosni su za razmatranja društvenih funkcija i značenja uniforme i prevazilaze razmatranje odnosa ove dve vrste odevanja na morfološkom međuuticaju, kako su uglavnom modno i vojno odevanje povezivani u okviru istorije kostima.
Ključne reči:
vojna moda, Srbija, 19–20. vek, društvena istorija
Summary:
Encouraged by the studies of clothing and fashion, we have observed the uniform and fashion clothing in Serbia from the middle of the 19th to the beginning of the 20th century. We have paid special attention to the performativity of the Serbian army uniform, which is what it has in common with modern fashion clothing, and it relates to the discipline of the individual, the fixation of identity and social differentiation.

Attention has been drawn to the changes in the appearance of the Serbian army during the 19th and at the beginning of the 20th century, which fits into the main trends of European military fashion. The uniform, as modern clothing, encouraged a new way of production, and the officer's suit was an incentive for the development of consumer culture in Serbia. It was also an important constituent in fixating social identities.

Men's civilian suit was often described as 'uniform', while the colourful vividness and decorativeness of the uniform were the characteristics that brought it closer to the way a woman's body was dressed. Due to its splendour, the parade uniform, like a woman's dress, attracted attention, but other types of military clothing were also in service of constant supervision over the uniformed body in public. Military uniform shared strict rules of wearing with men's clothing, depending on the occasion, which was another way of disciplining an individual.

Comparing military uniforms and civilian clothing, noticing their similarities and differences from the point of view of their meanings and functions in society, provides an opportunity to better understand the role that clothing in Serbia in the 19th century had in the construction of collective identity.
DEJAN VUKELIĆ
IZGUBLJENI MODNI ARTEFAKTI KRALJICE DRAGE OBRENOVIĆ: između aukcijske prodaje i kasnijih scensko-televizijskih evokacija
LOST FASHION ARTEFACTS OF QUEEN DRAGA OBRENOVIĆ: Between the Auction Sale and Later Stage and TV Evocations
Apstrakt:
Tragičan kraj kraljice Drage Obrenović reflektovao se na dalji status i recepciju zaostavštine pomoću koje je demonstriran njen vladarski legitimitet i promovisan imidž prve kraljice Srpkinje na prestolu posle kneginje Milice. Aukcijski transfer najvrednijeg dela njenog pokretnog imetka, sačinjenog od luksuznih odevnih predmeta, komada nakita i damskih odlikovanja, bio je u tom smislu jedan od posve neiznenađujućih, ako ne i predvidivih, epiloga Majskog prevrata. Fizičko odsustvo pomenutih dragocenosti, odnosno činjenica da su se, nakon licitacija u londonskom „Kristiju”, 8. decembra 1904, našli u privatnim zbirkama novih vlasnika, uslovili su njihovo zaboravljanje, ali ne i nemogućnost sagledavanja umetničkih, zanatskih i kulturno-istorijskih svojstava bitnih za sredinu iz koje su izmešteni. Po(r)uke o njima, a time i o prvobitnoj vlasnici, ostale su čitljive zahvaljujući verbalnovizuelnim podsetnicima, ali i estetskom doživljaju, koji su (ne uvek) uverljivim scenografsko-kostimografskim rešenjima posredovali pozorišni komadi i televizijske ekranizacije. Dotične stvaralačke intervencije se u radu tretiraju kao alternativni prostor pamćenja u sklopu kojeg je za otuđeno nasleđe kraljice Drage nađena ona vrsta interesovanja koja je decenijama nedostajala na nivou zvaničnog, a time i selektivnog, pamćenja.
Ključne reči:
zaostavština Drage Obrenović, kostimografija, kultura pamćenja, rekonstrukcija, TV / filmska ekranizacija
Summary:
The tragic end of Queen Draga Obrenović reflected badly on the status and reputation of her belongings through which she sought to demonstrate her ruling legitimacy and promote the image of the first queen of Serbian origin since medieval times. In this sense, the fact that the auction of the most valuable part of her movable property, consisting of luxurious clothing items, pieces of jewellery and women's decorations, was held abroad, came as no surprise. The physical absence of the said valuables, i.e. the fact that following the auction at Christie's of London on 8th December 1904, these items became integral parts of private foreign collections, has not hampered the possibility of identifying the items' artistic, cultural and historical properties relevant to the environment from which they were extracted. The messages that these items treasure about the deceased Queen have remained readable thanks to the surviving verbal and visual reminders, but also to the aesthetic experience conveyed on stage, as well as through TV and film adaptations.

The awareness of lost heritage can always be raised by means of a creative act which, unlike historiography, is not easily subjected to alteration and censorship 'from above'. This was exactly our starting point from which we have addressed the question of alienation of Queen Draga's fashion artefacts and their resurgence in social imagination – on stage and TV / film screen. The stagings (Miloš Crnjanski's play Konak) and adaptations (TV series The End of the Obrenović Dynasty), including a rather arbitrary and highly romanticised Hollywood portrayals of the ill-fated Serbian queen (e.g. Pola Negri in A Woman Commands, 1932), have been discussed in this paper as an alternative or parallel memory, capable of creating a long-lasting effect on viewers, thus provoking further heritage and memory processes.
OLIVERA BATAJIĆ SRETENOVIĆ
KAKO ZVUČI SLOVO: O ŽIVOTU I RADU IVANA BOLDIŽARA
THE SOUND OF THE LETTER: ABOUT THE LIFE AND WORK OF IVAN BOLDIŽAR
Apstrakt:
Tipografija je oblast koja je u današnjim istraživanjima pomalo zanemarena, što je slučaj i sa tipografima i dizajnerima pisama. Rad Ivana Boldižara čini deo srpske tipografske istorije koja utiče na današnje tipografe i dizajnere pisma. Ovo istraživanje njegovog dela obuhvatilo je u osnovnim crtama razvoj rada u oblasti dizajna pisma, od početaka njegovog stvaralaštva do kraja života, sa posebnim akcentom na rekonstrukciju ćiriličnih pisama, a potom i njihovom daljem razvoju i osavremenjavanju. Prateći Boldižarov opus možemo dobiti jasnu sliku o stanju tipografije u našoj zemlji, ali i o važnim uticajima poznatih tipografa i tipografskih manifestacija tog vremena. Na tada aktuelnoj sceni Boldižar je bio poznat kao promoter ćirilice, za šta je u našoj zemlji dobio i brojna priznanja, a na inostranim konferencijama je priznat kao stručnjak. Kako je autorski opus Ivana Boldižara postajao bogatiji, tako se i polje njegovog delovanja širilo i, zahvaljujući tome, imamo mnogo primera upotrebe tipografije i kaligrafije u oblasti vizuelnih komunikacija, poput plakata, korica knjiga, znakova i slično. Rad Ivana Boldižara treba da bude zapamćen pre svega zbog misije zaštite kulturnog nasleđa, što u domenu pisma podrazumeva i očuvanje nacionalnog pisma. Ovaj rad predstavlja pokušaj da se deo bogatog opusa ovog autora zabeleži i sačuva od zaborava.
Ključne reči:
Ivan Boldižar, istorija, kaligrafija, pismo, tipografija
Summary:
Typography makes the basis for every work in the field of graphic communications. How the message will be conveyed depends on the quality of the typographic letter, as well as on the author's knowledge of making a good typographic composition. As we live in the country whose national heritage is based on the specifics of the Cyrillic alphabet, which is not so widespread in the world, it is very important that we nurture and develop the field of typography. First of all, I think that we should invest in the education of the new generations of future designers of typographic letters, and then, in the generations of those who are trained to properly and functionally determine the text's typographic composition, and harmoniously combine the text and the image. Serbian history of typography is not so long, but it has certainly given rise to several world famous names in this field. Among those names is the name of Ivan Boldižar, who promoted the Cyrillic alphabet and dedicated his entire life to the development and design of it, dealing with both reconstruction of the existing and design of the original typefaces. These typefaces have later found wide application. Unfortunately, there is very little literature dealing with the topic of Serbian or Yugoslav typography. Therefore, this research is mostly based on the conversations held with the surviving protagonists of those times, and on reviewing documentary footage found in the archive of the artist's family. This text is an attempt to contribute to the creation of literature on an important, but insufficiently researched filed – Serbian typography.
ANICA TUCAKOV
GOBLENI KAO SLIKE PREGOVORA U IZGRADNJI RODNOG I KLASNOG IDENTITETA
GOBELINS AS NEGOTIATING PICTURES OF THE GENDER AND CLASS IDENTITY CONSTRUCTION
Apstrakt:
Razumevanje dugovečnog prisustva Vilerovih goblena u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji podrazumeva njihovo sagledavanje kao društvenog, ali i predmetnog fenomena. Rad se zasniva na prezentaciji i tumačenju društvenih i kulturoloških procesa koji su doveli do velike popularnosti ovih goblena u navedenoj državi, kao pseudoistorijskih ukrasnih objekata, koji su u jednom trenutku bili značajni sa stanovišta demokratskog nivelisanja nacionalnih kultura na prostoru SFRJ, ali koji su svakako zanimljivi i iz ugla kontinuirane prakse preuzimanja proceđenih kulturnih matrica Mittel Europe. U tekstu se razmatraju aspekti trgovine kolektivno proizvođenih slika na osnovu industrijski izvedenih šablona, istorijat fabrike Jakoba Vilera, te faktografsko-kontekstualni istorijski podaci koji se odnose i na naše područje. Goblen se sagledava i kao način uspostavljanja veza sa potrošačkim društvom, do njegovih zahtevnijih aspekata koji se kreću pravcem eksploatacije dvostruke poetike slike postavljene između izvorne operacije stvaranja originalnog umetničkog dela i njegove kasnije eksploatacije i reinterpretacije u formi industrijskih šablona za goblen, odnosno transponovanja izvornih umetničkih praksi u društveno trgovanje sličnostima. Rad donosi i identifikaciju izbora originalnih slika i tema imitacije raskošnih pastoralnih scena i udaljenih prizora, što takođe čini važan materijal za razumevanje nedovršenih društvenih i kulturnih procesa u SFRJ.
Ključne reči:
goblen, eksploatacija umetničkog dela, rodni i klasni identitet, industrijski proizvedene slike, društveno pregovaranje, vrednost svakodnevne aktivnosti
Summary:
To understand longevity of Wiehler's Gobelins in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia one needs to treat them as specific social artefacts. This text is based on the presentation and interpretation of social and cultural processes that influenced great popularity of Wiehler's Gobelins in this country, seen as pseudo historical decorative objects that for a period of time represented a significant instrument for democratic levelling of different national cultures. At the same time, these needlecraft products are also valuable for understanding the continuing practice of Mittel Europe's uncritical cultural models' import. Gobelins, as construction instruments of gender and class identity, are discussed as industrially manufactured patterns and products that enabled members of our society to make their first steps towards consumerist society. The history of Jakob Wiehler's factory is also presented in this paper, as well as further interpretation of twofold poetic exploitation of the original works of art and their reinterpretation in the form of industrially manufactured Gobelins' patterns – the problem of transposing the original works of art into the socially available goods. This paper further identifies the main motives for such a process and considers the issue of imitating the luxurious objects with massive frames and dominating pastoral scenes.
GORDANA KRSTIĆ FAJ (GORDANA KRSTIĆ-FAYE)
FOTOGRAFIJE I SLIKANI PORTRETI SRPSKOG KNEZA MILANA OBRENOVIĆA IZ PARISKOG ATELJEA FELIKSA NADARA
PHOTOGRAPHS AND PAINTED PORTRAITS OF SERBIAN PRINCE MILAN OBRENOVIĆ BY FELIX NADAR STUDIO IN PARIS
Apstrakt:
U radu se analiziraju dve serije fotografija (1873) i slikani portreti Milana Obrenovića (1874) iz pariskog ateljea Feliksa Nadara (Gaspard-Félix Tournachon Nadar), kao i pismo koje mu je knez napisao 8. marta 1874. godine, povodom završetka i preuzimanja slikanih portreta. Fotografije devetnaestogodišnjeg srpskog kneza prikazuju u uniformi i građanskom odelu, u poluprofilu ili anfas. Dve serije fotografija i pismo čuvaju se u zaostavštini ateljea Nadar (Atelier Nadar) u Parizu (BnF, MAP), a nekoliko fotografija u medaljonima i u pojedinim muzejima u Srbiji. Reprezentativni portreti slikani uljem na platnu su među najranijim slikanim predstavama Milana Obrenovića iz vremena njegove samostalne vladavine i vlasništvo su muzejâ u Srbiji i Crnoj Gori. Zaključuje se da su fotografije snimljene tokom prve kneževe zvanične posete Parizu, ubrzo po otpočinjanju samostalne vladavine, i da su portreti slikani po uzoru na jednu od njih, do marta 1874. godine. Može se pretpostaviti da su delo Adrijena Turnašona (Adrien Alban Tournachon), mlađeg brata Feliksa Nadara.
Ključne reči:
Milan Obrenović, Feliks Nadar, Adrijen Turnašon, portret, fotografija
Summary:
Serbian prince and future king Milan Obrenović (1854-1901) took over the throne in 1872. The following year, he officially visited Paris (8th September – 22nd October, 1873) and, during this stay, he was photographed in famous Nadar Studio. These photographs were later produced for the Nadar Studio albums, and are currently preserved in Paris (National Library of France (BnF); MAP). Milan Obrenović is presented in half profile or frontally, in his military general's uniform, or in elegant clothes. Photographs are rectangular or medallionshaped. Their formats are of card of visite or carte for album. Four of these photographs are also kept in four museums in Serbia. Two of them are dated: Paris 1873. Nadar Studio also produced representative portraits of prince Milan, painted in oil on canvas and modelled on one of the above-mentioned photographs from 1873. The portraits were completed by the 8th of March 1874, when prince Milan wrote a letter to Felix Nadar regarding their handover. He asked Nadar to offer two of these portraits: one to the prince's mother, and the other one to Marquis du Lau d'Allemans. The letter is kept at the Manuscript Collection of the National Library of France (BnF), in Paris. Today, two of these portraits are owned by two museums in Serbia: the National Museum in Belgrade and the Military Museum in Belgrade, while the third one is owned by the National Museum of Montenegro, in Cetinje. The painted portraits present a three-quarter figure of the standing prince, wearing his military general's uniform, with his face in half profile. The inscription: Ateliers Nadar Paris 1874 is written at the bottom right corner. It can be assumed that the author of the painted portraits is Adrien Alban Tournachon, Felix Nadar's younger brother. In that case, these portraits represent rarely preserved artworks of the artist, whose oeuvre is yet to be discovered and valorised.
KSENIJA MARKOVIĆ BOŽOVIĆ
MODA KAO ARTEFAKT KONTRAKULTURE MLADIH ŠEZDESETIH I SEDAMDESETIH GODINA XX VEKA
FASHION AS AN ARTIFACT OF THE YOUTH COUNTER-CULTURES IN THE 1960s AND 1970s
Apstrakt:
Kontrakultura šezdesetih godina započela je kao pobuna protiv konzumerističke i kapitalističke ideologije; kao destrukcija poznatih vrednosti, koja je za cilj imala konstruisanje novih. Potreba za slobodom, u najširem smislu značenja te reči, ispoljila se u napuštanju tradicionalnih i kreiranju pop normativa i formi, koje su opštim prihvatanjem postale kulturne determinante. Međutim, takvom „pobedom” pop je izgubio prefiks kontra, zbog čega se postavlja pitanje preživljavanja njegove suštine, te nameće stav da su antimaterijalističke ideje bunta pobile sebe same onda kada su Bitlsi (The Beatles) i mini-suknja postali globalni fenomeni. Rad istražuje paradigmu popa kao subverzivnog delovanja koje je ušlo u glavne (mainstream) tokove, analizirajući modnu scenu šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka kao artefakta i značajnog segmenta kontrakulturnog stvaralaštva mladih. Polazeći od teza da proizvodi pored tržišne imaju i simboličku funkciju i da tržišno redefinisanje kontrakulture nije isto što i kreativni proces stvaranja njenih dobara, autor dokazuje ideološku autentičnost tada nastalog mladalačkog tržišta i zaključuje o delovanju modne forme kao „kontradela”.
Ključne reči:
kontrakultura, popularna kultura, moda, mladi, šezdesete, sedamdesete
Summary:
The subculture of the 1960s began as a rebellion against consumerist and capitalist ideology; as the destruction of well-known values, aimed at constructing the new ones. The need for freedom, in the broadest sense of the word, was manifested in the abandonment of traditional and the creation of pop norms which became a cultural determinant by their general acceptance. Thus, subversion overcame a previously dominant cultural model while its production exceeded expectations, creating a (youthful) market of its own products intended to express pop habitus. However, due to its victory, pop has lost its subversive prefix, which questions the surviving of its essence and poses the thesis that antimaterialist ideas of rebellion neglected themselves once the Beatles and miniskirts became a global phenomenon. This paper analyses the paradigm of pop as a subversive action that has become mainstream and analyses the fashion scene of the 1960s and 1970s as an artefact and a significant segment of youth counter-cultural creativity in these years. Starting from the thesis that, in addition to their market function, products have a symbolic function, and that the market redefinition of subculture is not the same as the creative process of making its goods, the author proves the ideological authenticity of the youth market created in the 1960s and draws conclusions about the fashion form as a “counter-act”.
TANJA DEVETAK
ART INFLUENCE ON SLOVENIAN FASHION
UTICAJ UMETNOSTI NA SLOVENAČKU MODU
Abstract:
Art in Slovenia is associated with fashion through four different synergies: art as a source of inspiration for the development of fashion collections, artists being actively involved in the development of fashion collections, fashion designers acting simultaneously as costume designers, and fashion as an art object. The research paper examines the examples of inclusion of painters in the Slovenian fashion industry (in the 1970s, Janez Bernik, Andrej Jemec and Jože HorvatJaki for the textile and clothing factories Prebold and Gorenjska oblačila, and in 1987, Klaudij Tutta for Ideal in Nova Gorica). After the dominance of the clothing industry in the establishment of the Slovenian fashion identity in the early 1980s, an alternative subcultural artistic expression emerged from the understanding of fashion and fashionable. In the early 1980s, fashion emerged as an art object and the authors, like Ema Kugler, Alan Hranitelj, the Linije Sile group (Mojca Pungerčar, Lidija Bernik and other) and Ksenija Baraga, started experimenting. They created clothing forms that transcended the boundaries between fashion and art, fashion and dress, dress and body representation. Their work cannot be directly related to fashion if we define fashion as a generally accepted style of clothing at a particular time. However, if we define fashion as a cultural phenomenon of the embodiment of identity, then the influence of these authors is undoubtedly recognisable. In the early 1990s, their influence transformed into the design expression of fashion designers who formed their own fashion brands and influenced the establishment of a Slovenian fashion identity.
Key words:
Slovenian fashion, art object, costume design, fashion exhibition, art
Rezime:
U Sloveniji je veza između mode i umetnosti ostvarena kroz četiri različite sinergije: umetnost kao izvor inspiracije za kolekcije modnih dizajnera, umetnike koji aktivno učestvuju u razvoju modnih kolekcija, odeću i/ili modu kao umetnički predmet, i modne dizajnere koji istovremeno rade i kao kostimografi.

Tokom druge polovine XX veka, slovenačka odevna industrija je iz malih preduzeća prerasla u važan faktor u privredi zemlje. Paralelno sa razvojem svojih proizvodnih kapaciteta, firme su razvijale i modni dizajn koji je imao značajan uticaj na slovenačku modu. Pored moćnog modnog dizajna, slovenačka odevna industrija je bila svesna važnosti uključivanja raznolikih kreativnih aktivnosti u sam proces stvaranja kolekcija. Tako je početkom 1970-ih, firma Prebold pozvala tri slovenačka slikara – Andreja Jemeca, Janeza Bernika i Jožeta Horvata – da dizajniraju uzorke tekstila. Rikard Gumzej je kasnije od ovog materijala dizajnirao odeću za firmu Gorenjska oblačila. Nekoliko godina kasnije, 1987. godine, slikar Klavdij Tuta je sarađivao sa firmom Ideal iz Nove Gorice i njihovom dizajnerkom Vidom Slokar na razvoju jedinstvene kolekcije. Promene u društvenom kontekstu krajem 1980-ih, na koje odevna industrija nije reagovala, dovele su do pojave stvaralaca koji su ispitivali umetnički izraz u medijumu odeće. Alan Hranitelj, Ema Kugler, grupa autora Linije sile, Mojca Pungerčar, Lidija Bernik, Ksenija Baraga i drugi stvarali su odevne forme koje su prevazilazile stroga funkcionalna i proizvodna ograničenja u odnosu odeće, mode i tela. Odevne forme su tako ušle u polje kostimografije, performansa i umetničkih predmeta. Rad ovih autora s kraja 1980-ih i početka 1990-ih ogledao se u radu nezavisnih modnih dizajnera, koji su se pojavili kao paralelni akteri u slovenačkom modnom prostoru.
Draginja Maskareli, Bojana Popović
AKVIZICIJE MPU
ACQUISITIONS MAA