АНЂЕЛА ГАВРИЛОВИЋ
Институт за историју уметности, Филозофски факултет Универзитета у Београду

СРПСКА МИНИЈАТУРА XVI И XVII ВЕКА
Зоран Ракић, Београд: Филозофски факултет: ПБФ: Св. српска царска лавра Хиландар, 2012.

Зборник 10/2014 (Музеј примењене уметности), страна 97-99

УДК:
091.31(=163.41)"15/16"(049.32)
75.057(497.11)"15/16"(049.32)

Овде можете преузети PDF чланка (110 KB)